***แจ้งข่าวสมาชิก ***

จากประกาศของ กลต. เกี่ยวกับ การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ถึงแม้ว่าเราไม่เคยมีนโยบายแนะนำการลงทุน ระดมทุน หรือชักชวนสมาชิกให้ลงทุนผ่านเงินดิจิตอลในโครงการต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เราจึงจำเป็นต้องพักการให้บริการไม่มีกำหนด

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ